Sale!

Khóa học ERP Quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng SAP Business One đang giảm giá – Khóa học online ưu đãi 40%

2.599.000 699.000

Khóa học ERP Quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng SAP Business One đang giảm giá – Khóa học online ưu đãi 40%. Giá khuyến mãi chỉ còn: 699000 đồng

Description

Khóa học ERP Quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng SAP Business One đang giảm giá – Khóa học online ưu đãi 40%

Giá khuyến mãi chỉ còn: 699000 đồng

Xem ngay